Blog

Home / ویزای ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا

Date : Dec 26, 2015 Category : ویزا ها
Author:

ویزای ازدواج استرالیا

کلیه افرادی که دارای اقامت دائم استرالیا بوده یا سیتیزن استرالیا هستند می توانند از همسر خود تحت ویزای ازدواج یا نامزدی دعوت کنند. شایان ذکر است افرادی که از طریق غیر قانونی و پناهندگی اقدام به مهاجرت به استرالیا نموده اند و در حال حاضر دارای اقامت دائم استرالیا هستند، نمی توانند همسرشان را به استرالیا دعوت نمایند.

این افراد می بایست تا اخذ شهروندی استرالیا صبر کنند و پس از آنکه سیتیزن استرالیا شدند همسر خود را به استرالیا دعوت نمایند.

پروسه زمانی این ویزا حداقل 12 ماهه بوده و کلیه مراحل اخذ ویزا در سفارت استرالیا در ایران انجام می شود.


CONNECT WITH US

© Copyright 2019 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت آوا استرالیا میباشد.All right reserverd.

Powered by MONOTECH